{ Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; }

Property Management System

Upravljanje smeštajnim kapacitetima – PMS

 • Jednostavna i brza prijava gostiju na osnovu rezervacija
 • Objedinjena naplata svih usluga koje su gosti koristili za vreme boravka u hotelu (restoran, mini bar, wellness, telefon, ostale usluge)
 • Fleksibilnost prilikom naplate zaduženja (odvojeni računi, spojeni računi, naplata za celu grupu na nosioca, naplata dodatnih usluga na svakog gosta pojedinačno i sl.)
 • Štampanje računa i specifikacija na više jezika (srpski, engleski)
 • Kreiranje izveštaja i statistika (hotelski dnevnik, realizovana noćenja, boravišne takse, osiguranja, statistički izveštaj po državama,...)
 • Automatska prijava stranica kroz softver koji obezbeđuje MUP

Prodaja

 • Prodaja smeštajnih kapaciteta
 • Praćenje raspoloživosti soba za određeni period
 • Pojedinačne ili grupne rezervacije, evidentiranje osnovnih usluga (boravak, pansionski obroci)
 • Evidentiranje osnovnih (boravak, obroci) i dodatnih usluga (transfer,...)
 • Realizacija ponuda na osnovu rezervacija
 • Mogućnost formiranja tarifa u više valuta
 • Praćenje statusa rezervacija (potvrđena, nepotvrđena, otkazana, delimično realizovana, no-show)
 • Izeštaji o kreiranim i realizovanim rezervacijama

POS – prodajna mesta

Softver je prilagođen za rad sa touch screen uređajima (monitori, mobilni uređaji, POS terminali). Pregledan i jednostavan interfejs omogućava brz unos porudžbina, naplatu računa, uvid u stanje i obavljanje svih ostalih dnevnih operacija.

Posebni displeji za pregled porudžbina se mogu postaviti u kuhinji ili šanku, na mestu gde se vrši priprema porudžbine. Na njima se prikazuje redosled porudžbina, vezane porudžbine, proteklo vreme i preostalo očekivano vreme pripreme.

Posebne mobilne aplikacije za poručivanje i izveštavanje.

www.garson.rs

Kontrola magacina

Sistem podržava upravljanje neograničenim brojem magacina, rad sa recepturama i kalkulacijama i rad sa različitim vrstama artikala i usluga.

Zbog preciznog praćenja zaliha i postojanja evidencije svih aktivnosti u svakom trenutku je moguće pregledati trenutno stanje, robne kartice, stanje zaliha na željeni dan kao i promet na svakom magacinu posebno.

Domaćinstvo

Praćenje potrošnje i stanja magacina mini bara, praćenje utroška potrošnog materijala, spiskovi soba za spremanje povezani sa recepcijom, evidencija očišćenih soba, evidencija usluga vešeraja.

Posebna aplikacija za domaćinstvo omogućava osoblju trenutno evidentiranje informacija prilikom prolaska kroz sobe.

Wellness & SPA

Hotelier ima zasebnu celinu koja omogućava vođenje poslovanja u wellness & spa centrima koji funkcionišu kao zasebni objekti ili kao deo većeg hotelskog kompleksa. Тime je omogućena evidencija članova (koji ne moraju biti gosti hotela), definisanje različitih paketa članarina, zakazivanje termina za odgovarajuće tretmane, prodaja preparata kao i naplata dodatnih usluga.

Naravno, svi podaci se integrišu se podacima sa recepcije tako da gost hotela sve usluge može plaćati objedinjeno.

POSEBNO REŠENJE ZA BANJE

Hotelier se integriše sa našim softverom za zdravstvene ustanove i objekte koje nude usluge ambulatnog i stacionarnog lečenja kao što su banje.

Kontrola pristupa

Obezbeđen je sistem privilegija i prava pristupa kako bi se ograničio rad različitim grupama zaposlenih. Svi korisnici programa se prijavljuju svojim identifikacionim karticama pa neovlašćeni pristup podacima nije dozvoljen čime se mogućnost zloupotrebe svodi na minimum.

Bitni događaji poput dolaska na posao, izdavanja računa, storniranja, razduživanja i zatvaranja radnog dana se evidentiraju, čime se dobija bolji uvid u rad zaposlenih i smanjuje broj spornih i nejasnih situacija.

Izveštaji i finansije

Bez obzira na primarnu delatnost hotela (turistička destinacija, odmaralište, kongres, banja, wellness ili sport) sistem će se prilagoditi svim parametrima poslovne politike hotela. Pored toga, Hotelier omogućava uvid u strukturu podataka i dobijanje tačnih informacija o poslovanju svih sektora hotela u svakom trenutku.

Zahvaljujući velikom broju podataka dobijaju se brojni izveštaji i statistike, kao i analize poslovanja koje će pomoći u donošenju važnih odluka vezanih za poslovanje hotela.

Integracija sa drugum sistemima

TELEFONSKA CENTRALA, PAMETNE SOBE, ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV

Hotelier se integriše sa različitim spoljnim sistemima i drugim softverskim rešenjima. Integracijom sa telefonskom centralom svi pozivi iz soba se mogu automatski evidentirati kao zaduženja. Softver podržava sve vodeće proizvođače telefonskih centrala.

Ukoliko se u hotelu koriste ključ kartice one se mogu programirati i za plaćanje dodatnih usluga, a postoje i rešenja sa id narukvicama za hotele sa puno sadržaja.

Sistemi pametnih soba ili Pay TV rešenja se takođe mogu povezati sa Hotelierom.

Primer hotelskog sistema

Želim da dobijem ponudu za svoj hotel

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i hotelier@2dsoft.com