{ Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; }

Pitanja i odgovori

Šta nas najčešće pitaju korisnici

Kupovina softvera

Kako možemo bolje da se upoznamo sa softverom, da li posotoji demo verzija?

Demo verzija za ovakvu vrstu softvera ne postoji, s obzirom da je u pitanju kompleksan sistem. Međutim, postoji mogućnost prezentacije softvera na vašoj ili našoj lokaciji, ili putem interneta.

Takođe, možemo vam, u skladu sa vašim potrebama, dostaviti i kontakte naših klijenata koji koriste slična rešenja, kako biste i sa korisničke strane proverili mogućnosti softvera i kvaliteta saradnje.

Koliko košta softver i da li postoji više verzija koje nudite?

U zavisnosti od poslovanja hotela i od toga koji se sve sadržaji nude gostima, mi smo definisali nekoliko osnovnih verzija naših sistema koji odgovaraju najvećem broju naših dosadašnjih korisnika.

Krajnja cena softvera zavisi od potreba hotela za funkcionalnostima koje sistem omogućava, broja računara na kojima će se softver koristiti, vremena potrebnog za obuku osoblja i eventualnih dodatnih specifičnih zahteva.

Koliko vremena je potrebno za isporuku programa?

Vreme potrebno za instalaciju programa najviše zavisi od specifičnih zahteva kao i od brzine dostavljanja potrebnih podataka od strane korisnika. Najčešće vreme isporuke za standardne sisteme je do 14 dana, a za specifične sisteme se dogovara u skladu sa potrebama klijenta.

Da li je moguća kupovina programa u više rata?

Program je moguće kupiti u više rata, a odobravamo druge pogodnosti prilikom plaćanja.

Mi smo vlasnici nekoliko hotela/apartmana. Da li odobravate popust za kupovinu više programa?

U ovom slučaju najbolje je da nas kontaktirate kako bismo zajedno definisali vaše potrebe i u skladu sa tim ponudili vam najbolje rešenje i najpovoljnije uslove za kupovinu softvera.

Implementacija

Kako se radi početno podešavanje pre početka rada?

Naša je praksa da uvek početno podešavanje softvera mi uradimo na osnovu podataka koje nam dostavite. Početno podešavanje podrazumeva: unos spratova, soba, usluga, cenovnika, artikala, normativa, magacina, prodajnih mesta podešavanje izgleda dokumenata i puštanje u rad.

Na ovaj način sigurni smo da je sistem dobro podešen i olakšava se početak rada na softveru. Sve kasnije izmene i dopune, klijenti mogu raditi sami ili uz našu asistenciju.

Kakva nam je računarska oprema potrebna i da li možete i to da nam ponudite?

Za rad sistema potrebna je standardna računarska oprema sa Windows operativnim sistemima. Uvek pre instalacije se pregledaju svi postojeći računari i oprema i daju se potrebne sugestije kako bi se napravilo najbolje rešenje.

Ukoliko je potrebno, u mogućnosti smo da ponudimo kompletnu računarsku, POS i fiskalnu opremu.

Koliko traje obuka korisnika?

Prilikom kupovine programa, obuka korisnika je obavezna i traje od 2 do 14 dana u zavisnosti od kupljenih opcija i potreba hotela. Postoji i mogućnost dodatne obuke na zahtev korisnika.

Naravno, tu je naša služba tehničke podrške, koja vam može brzo pomoći putem telefona ili interneta.

Da li mogu da ograničim pristup nekim delovima programa?

Da, svakom korisniku je moguće odobriti ili onemogućiti pristup određenoj opciji programa. Na taj način, možete odabrati koje su opcije dostupne zaposlenima koji će raditi na softveru.

Da li program može da radi na više jezika?

Do sada je program preveden na više jezika i moguće ga je lako prevesti na bilo koji drugi novi jezik.

Podrška i održavanje

Kakve sve usluge tehničke podrške nudite?

Korisnicima našeg programa obezbedili smo više različitih paketa usluga tehničke podrške. Usluge tehničke podrške obuhvataju: dežurnu telefonsku i internet podršku, izlaske na teren (po potrebi i u dogovoru sa klijentom), održavanje opreme, instalacije novih verzija, konsultacije i dodatnu obuku korisnika.

Ako smo poručili određene opcije programa, da li je moguće kasnije proširenje softvera?

Program se stalno proširuje dodatnim opcijama i unapređuje novim verzijama, tako da svaki korisnik može svoju postojeću verziju proširiti i nadograditi u skladu sa svojim potrebama.

Želim da dobijem ponudu za svoj hotel

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i hotelier@2dsoft.com