{ Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; }
Hotelier logo

Hotelier objedinjuje rad recepcije i ostalih uslužnih, naplatnih, proizvodnih i magacinskih mesta i na taj način olakšava i modernizuje poslovanje hotela. Informacioni sistem je organizovan po modulima koji pokrivaju različite poslovne procese i na taj način se lako prilagođava različitim tipovima hotela (turistička destinacija, gradski hotel, planinsko odmaralište, kongresni turizam, banja, wellness, sport).

Povezano poslovanje svih sektora u hotelu

  • UPRAVLJANJE SMEŠTAJNIM KAPACITETIMA
  • BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER
  • NAPREDNI POS ZA RESTORANSKO POSLOVANJE
  • KONTROLA MATERIJALA I ZALIHA
  • VOĐENJE I ODRŽAVANJE DOMAĆINSTVA
  • INTEGRACIJA SA DRUGIM SISTEMIMA U HOTELU – TELEFONSKA CENTRALA, ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV
  • POSEBAN MODUL ZA USTANOVE KOJE NUDE USLUGE LEČENJA U SVOM PROGRAMU
  • KREIRANJE IZVEŠTAJA I STATISTIKA
Želim da dobijem ponudu za svoj hotel

Ili nas Vi kontaktirajte na: +381 21 2155-830 i hotelier@2dsoft.com